Knohults Kvalitets Produkter

Välkommen till Nisses Värld

Personaluthyrning

Knohults Kvalitets Produkter har både

kompetensuthyrning, personaluthyrning & utbildning.

Allt för att kunna lösa både kända & okända problem.

 

Personaluthyrning, Kompetensuthyrning, Utbildning.

Samarbete med idée & uppfinnarföreningar.

Konferenser , seminarier och kurser inom:

Ledarskap, Planering, Målsättning, Strategi & Taktik,

Säkerhetsekonomi, Innovation, Affärssäkerhet m.fl.

Knohults Kvalitets Produkter har personaluthyrning, rekrytering och kompetensuthyrning.

Personaluthyrning och rekrytering hör till den vanliga formen.

Kompetensuthyrning sker vid seminarier och konsultation vid större projekt.

 

För seminarie förfrågan:

Skicka en snabb förfrågan på e-post, så sätter vi ihop ett inriktat seminarie som löser just ditt företags utmaningar.

Av sekretess skäl, gör en generell förfrågan, vi kontaktar er alltid inom kort för att boka in ett möte hos er.

E-Post: Seminars@KQP.se

Rut & Rot tjänster

Knohults Kvalitets Produkters utför Rut & Rot tjänster.

Till närliggande områden hör: Jönköpingsregionen

med Aneby, Eksjö, Nässjö & Tranås kommuner.

 

Flytt & saneringsstädningar samt fasadtvättning.

Målning, modulbyggnation och fastighetskonstruktioner.

Gräsklippning och snöskottning.

Putsning av matsilver och även skyddslackning av silver.

 

Knohults Kvalitets produkter utför Rut & Rot tjänster i Jönköpingsregionen,

med anslutning till Aneby, Eksjö, Nässjö & Tranås kommuner.

Till våra Rut & Rot tjänster hör städningsarbeten och fastighetsunderhåll.

Butiksevent; Marknadsföring m.fl.

Knohults Kvalitets Produkter hjälper ert

företag att både sälja in och marknadsföra

produkter, till både konsumenter & företagskunder.

 

Butiksdemonstrationer, Butikstjänst.

Mäss & Event marknadsföring.

Försäljning, Produktlansering.

Inköp, Upphandling.

Import & Export.

Knohults Kvalitets Produkter utför marknadsföringstjänster

genom mässor & event samt butiksdemonstrationer.

Vi hjälper även till med lansering av produkter och märken,

samt tjänster som rör inköp, upphandling, import och export.

 

 

Med vänliga hälsningar:

Michael & Yvonne Gagner- Knohults Kvalitets Produkter

Kompetensuthyrning

Personal & Kompetensuthyrning

för företag & affärsidéer som snabbt behöver inledande start.

Med våra kontakter hittar du enklare din nyckelpersonal,

både till fasta tjänster och projektanställningar.

Vi utvecklar dessutom både företag, personal & affärsidéer,

till att snabbt kunna stå på egna grunder.

Utbildningar inom ledarskap, planering och målsättning,

säkerhet, strategi och taktik.

Vi har kurser och seminarier inom de flesta områden

som rör företagsledning och affärsskap.

Både för såväl små och meddelstora företag.

Vi har även seminarier som rör större internationella koncerner.

Vi samarbetar tillsammans med

Idée & Uppfinnarföreningar.

Kompetens utöver det vanliga.

Knohults Kvalitets Produkter har bra och nära samarbete

med Jönköpings Idée & Uppfinnarförening m.fl.

Detta medför att det finns tillgång till extra kompetens

utöver det vanliga, när det så kan behövas. Fråga oss!

Vi utför Rut & Rot tjänster

i närliggande samhällen till

vår uthyrningsverksamhet.

Till närliggande samhällen räknar vi kommuner såsom:

Jönköping, Aneby, Eksjö, Nässjö & Tranås kommun.

Vi är i första hand ett lokalt förankrat företag när det gäller

våra tjänster som riktas till privatpersoner i vår närregion.

Butiksevent & marknadsföring.

Utförs med produktkännedom

och personlig service i butiker.

Vi har även utbildning för service och butikstjänster såsom demopersonal, butikspersonal, säljare, marknadsförare m.fl.

Och behöver man någon direkt, så ställer vi gärna upp

och ordnar aktiviteten, eventet eller projektet.

Kontaktuppgifter

Knohults Kvalitets Produkter

Knohult

578 92 Aneby

 

Telefon: 0380-44040

E-Post: info@KQP.se

Org.Nr: 969723-4129

 

Kontaktpersoner

Michael Gagner: 0705-587999

Yvonne Gagner: 0705-528799