Knohults Kvalitets Produkter

Välkommen till Nisses Värld

Riskanalyser

Knohults Kvalitets Produkter utför riskanalyser.

Vi lär även ut metoder att utföra riskanalyser genom

personlig handledning och företagsseminarier.

 

Riskanalyser av processer och arbetsflöden:

Verksamhetsdrift & Tillverkning,

Personal & Administration,

Finans & Affärssäkerhet,

Data & Informationsteknik.

Genom att identifiera risker och hot er verksamhet kan utsättas för, så minimerar vi riskerna och ökar säkerheten & tryggheten.

 

Våra tjänster består av att skapa bra säkerhetslösningar och upprätta säkerhetsdokument & anpassade säkerhetstjänster.

Vi skapar utbildningar utifrån ert företagsbehov och vi skapar realistiska scenarier för att öva er krisledningsgrupp & personal.

Vi lär även ut metoder att utföra olika former av riskanalyser och research genom personlig handledning & företagsseminarier.

Kontinuitetsplaner

Knohults Kvalitets Produkter utför kontinuitetsplaner.

De baseras på riskanalyser med kundföretagets aktuella

verksamhet, och med risk & lönsamhetskrav i fokus.

 

Pedagogiska checklistor och manualer, för hur man

återställer kritiska affärsprocesser och funktioner,

vid verksamhetsstörningar och eller kriser.

 

Detaljerade handlingsplaner för att förebygga

att verksamhetsstörningar ska inträffa.

Kontinuitetsplaner är verktyg för att säkerställa kritiska delar av verksamheten.

Därför behöver företagsledningen ta beslut om vilka återställningstider som ska gälla för de olika verksamhetsfunktionerna.

Återställningstiderna avgörs bäst utifrån riskanalyser på accepterad stilleståndstid över verksamhetsdrift & produktkänslighet.

Utifrån det börjar arbetet med att skapa fungerande kontinuitetsplaner för verksamheten eller verksamhetsmomentet.

 

I Sverige finns det idag inte något lagkrav på att företag ska kontinuitetsplanera sin verksamhet.

Men större företag som redan arbetar med planeringsprocesser för kontinuitet & krishantering,

ställer numera krav på att underleverantörer försäkrar sig om sin egen leveransförmåga.

 

Genom vår handledning och personlig coachning, tillsammans med kunden och företagets egen personal,

kan vi erbjuda ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att få fram fungerande kontinuitetsplaner.

 

Även kallade: Business Continuity Plans eller Disaster Recovery Plans.

Krishantering

Knohults Kvalitets Produkter har bra kunskaper och samarbeten så ert företag snabbt kan få fram ett

kors-fungerande team för er resursallokering.

 

Utbildning av kors-fungerande team

Krishantering

Resursallokering

 

Då katastrofen är ett faktum så gäller det att rädda så mycket affärskritiska resurser som möjligt.

Ett större företag som drabbas av en katastrof och inte lyckas återställa produktionen inom 48 timmar

brukar vanligtvis gå i konkurs inom en period av 3 veckor till 6 månader.

 

Därför är det kritiskt för verksamheten att man har en korrekt uppfattning av vad man måste göra

för att få ihop produktionen till normal drift och även överkapacitet för stilleståndstiden på kortast möjliga tid.

 

Knohults Kvalitets Produkter hjälper ert företag med krishantering, utbildning av kors-fungerande team

och även vid åter-uppbyggnadsfasen med våra kunskapsresurser och kontakter för er resursallokering.

 

 

Med vänliga hälsningar:

Michael & Yvonne Gagner- Knohults Kvalitets Produkter

Säkerhetstjänster

Risk & sårbarhetsanalyser.

Projektering och upphandlingar.

Företagssäkerhet i alla nivåer.

Med våra företagsdokumentationer så blir informationen snabbare att förstå och enklare att ta viktiga beslut på.

Vi hjälper er gärna med att utforma risk & sårbarhetsanalyser,

så bra företagssäkerhet uppnås i alla nivåer.

Med kontinuitetsplaner slipper

företag att kasta ut resurser

i onödan och till ingen nytta.

Med kompletta riskanalyser & kontinuitetsplaner så får företag,

en bra och verklighetsbaserad uppfattning om vad som är

verksamhetens affärskritiska information och produktion.

Ett måste vid katastrofer & radikala marknadsförändringar.

Knohults Kvalitets Produkter

har resurser som omfattar kunskap utöver det vanliga.

Knohults Kvalitets Produkter har ett stort kunskapsarkiv.

Detta, tillsammans med samarbetet vi har med

Jönköpings Idée & Uppfinnarförening så medför det

tillgång till kunskap & kompetens utöver det vanliga.

Vi utformar nyckeldokument, värdeavtal & affärshandlingar,

Så framtiden kan ligga tryggad.

Våra nyckeldokument, värdeavtal & affärshandlingar hör

till företagens viktigaste kontinuitetsplaner & strategier.

Med dessa intakta och kompletta så kan företag

snabbt återhämta sig efter en inträffad katastrof.

Med vår hjälp låser företag upp dolda ekonomiska resurser och

nyckelkompetens i sin personal.

Med vår handledning och personliga coachning, så hjälper vi

företag att utvecklas genom att vi låser upp dolda resurser som företaget redan har i sin existerande personal och verksamhet.

Genom att innovationen plockas fram så kan företag utvecklas.

Vi utför tjänster i datasäkerhet.

Installation & härdning av OS,

Skal, Kryptering & IT-sandlådor.

Vi håller kurser & kortare seminarier för IT administratörer,

i hur man skapar sandlådor & säkerhetskompatibilitet mellan säkerhetsprogram. Vilket gör tillvaron mycket svår för malware, trojaner, virus, rootkits,hackare och andra datasäkerhetshot.

 

Kontaktuppgifter

Knohults Kvalitets Produkter

Knohult

578 92 Aneby

 

Telefon: 0380-44040

E-Post: info@KQP.se

Org.Nr: 969723-4129

 

Kontaktpersoner

Michael Gagner: 0705-587999

Yvonne Gagner: 0705-528799