Knohults Kvalitets Produkter

Välkommen till Nisses Värld

Dokumentationer

Knohults Kvalitets Produkter utför specialdokumentationer

inom en rad olika områden, allt enligt kundens önskemål.

De vanligaste hör till området risk & sårbarhetsanalys.

 

Processkartläggning, Risk & Sårbarhetsanalyser.

Bakgrundskontroller, Intervjuer & Research.

Policys, Procedurer, Process & Flödesscheman.

Företagsdokumentationer, Händelse & Incidentrapporter.

Utformning av kurser, seminarier & utbildningsmaterial.

Knohults Kvalitets Produkter gör alla former av dokumentationer, företagsdokumentationer och specialdokumentationer.

Det som skiljer våra 3 nämnda kategorier är informationskänsligheten och utförandet.

 

Vanliga dokumentationer har ingen sekretess och kräver därmed långt mindre expertis för ett bra utförande.

Företagsdokumentationer är många gånger affärskritiska och kräver oftast sekretessavtal och mycket bra allmän kännedom.

Specialdokumentationer kräver ovanlig expertis, då dessa områden kanske är hemligstämplade, dolda, eller rent av förtäckta.

Här är den relevanta informationen oftast dold i mängder av "Junk data". Många kallar detta för undersökande journalistik.

Här krävs det oftast forensiska kunskaper och nogrannare research med korsreferering, för att utföra dessa framgångsrikt.

Säkerhetsekonomi

Står ert företag inför förändring.

Och är ni redo att ta till er nya lärdommar.

Då finns Knohults Kvalitets Produkter här för er.

 

När ert företag står inför nya & kommande verksamhetsförändringar.

Är ert företag redo att snabbt utnyttja och kapitalisera bevisade idéer.

Är ni redo att bidra med resurser, männsikor & kapital för nya initiativ.

Är ert företag & organisation redo att omskapa värderingar,

så det inte finns några hinder för att uppnå nya visioner.

Traditionellt sett så vägleds ett företag ekonomiskt, genom att man kör det framåt och tittar i backspegeln.

Man mäter kölvattnets vågor som företaget genererat kvartalsvis, för att få sig en uppfattning om verksamhetens prestanda.

 

Därmed så jämför dagens företag sin nuvarande prestanda med dåvarande prestanda. Och detta fungerar, oftast.

Men man tar inte alls någon hänsyn, till vad som faktisk varit och definitivt inte, vad som komma skall.

 

Knohults Kvalitets Produkter arbetar med att ta bort felaktiga strukturer som ofta skyddar existerande system.

Och vi lägger fram strategier och affärsplaner som ger företag en karta för företagssituationer & marknader,

som ännu inte uppenbarat sig på horisonten. På så sätt kan företag stå redo för snabba och kommande förändringar.

 

Och vi lär företag och individer hur man tar tag i brådskande situationer strategiskt,

så att man snabbt kan hantera okända situationer. då det ofta inte finns tid att lära sig med trial & error.

Affärssäkerhet

Knohults Kvalitets Produkter hjälper er

att få en väl fungerande affärssäkerhet.

Såväl affärs & verksamhetsmässig, likväl rättsmässig.

 

Affärssäkerhet, Informationsskydd.

Specialdokumentationer, Internutredningar.

Katastrofplanering, Krishantering.

Skalskydd; Tekniska & Fysiska.

Juridik, Sekretess.

Människor kan inte förändras förrän de har blivit medvetna om sin nuvarande verklighet.

Medvetandet om denna verklighet kommer genom att bearbeta information och bevis, mer känt som data.

Nya mätningar och frågeställningar genererar nya data.

Nya data, funktionellt analyserade och implementerade. Genererar ny kunskap.

Då i sin tur, ny kunskap leder till nya uppfattningar. Och nya uppfattningar leder till nya värderingar.

Och nya värderingar som kultiverats med framgång och handling, skapar passion.

Och passion är roten & vägen till genomgripande förändring, för att skapa en säker och hållbar framtiden.

 

 

Med vänliga hälsningar:

Michael & Yvonne Gagner- Knohults Kvalitets Produkter

Företagstjänster

Bakgrundskontroller.

Anställningsintervjuer.

Personalrekrytering..

Med bakgrundskontroller & noggranna intervjuer i olika miljöer,

så blir det enklare för er, att hitta rätt personal till verksamheten.

Vi hjälper er att ta fram bra underlag för ert företag & personal, så ert företag får potential till hållbar utveckling.

Företagsdokumentationer.

Policys och Procedurer.

Process och flödesscheman.

Med våra företagsdokumentationer kan ni vara trygga.

De är tydligt och enkelt skrivna, så alla kan förstå dem.

Detta är särskilt viktigt i en krissituation, då allt sätts på prov.

Och då ovana medarbetare behöver ta snabba, korrekta beslut .

Risk & sårbarhetsanalyser.

Projektering och upphandlingar.

Företagssäkerhet i alla nivåer.

Med våra företagsdokumentationer så blir informationen snabbare att förstå och enklare att ta viktiga beslut på.

Vi hjälper er gärna med att utforma risk & sårbarhetsanalyser,

så bra företagssäkerhet uppnås i alla nivåer.

Ekonomi & affärsstrategier.

Innovation & marknadsföring.

Känsla & respekt för det okända.

Vi hjälper företag utveckla robusta och tåliga affärsstrategier.

Detta uppnås genom våra kunskaper inom innovation, nytänkande och känsla med respekt ,för det helt okända.

Vi kalkylerar kallt med att en marknad kan rasa.

Affärssäkerhet.

Internutredningar.

Juridik & Sekretess.

Affärssäkerheten vi arbetar med har främst avsikten att försvåra

och förhindra bedrägerier, utpressning & företagsövertaganden.

Vi finns till hands när det gäller, då vår insikt är att rättsväsendet inte riktigt hänger med i sofistikeringen, för dessa incidenter.

Vi utför tjänster i datasäkerhet.

Installation & härdning av OS,

Skal, Kryptering & IT-sandlådor.

Vi håller kurser & kortare seminarier för IT administratörer,

i hur man skapar sandlådor & säkerhetskompatibilitet mellan säkerhetsprogram. Vilket gör tillvaron mycket svår för malware, trojaner, virus, rootkits,hackare och andra datasäkerhetshot.

 

Kontaktuppgifter

Knohults Kvalitets Produkter

Knohult

578 92 Aneby

 

Telefon: 0380-44040

E-Post: info@KQP.se

Org.Nr: 969723-4129

 

Kontaktpersoner

Michael Gagner: 0705-587999

Yvonne Gagner: 0705-528799